Design a site like this with WordPress.com
Get started

KOREA CORNER

is a special place where you can meet Korea in Olomouc. This project is supported by the Korea Foundation, the Embassy of Republic of Korea in the Czech Republic, and Palacký University Olomouc.

je speciální místo, kde se můžete v Olomouci setkat s Koreou. Tento projekt je podporován Korea Foundation, Velvyslanectvím Korejské republiky v ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci.

It is located in Room 2.44 in třída Svobody 26.

Najdete jej na třídě Svobody 26 v místnosti 2.44. 

It has various books and cultural items. Click “Collection” in the menu to learn more details.

Má různé knihy a kulturní předměty. Klikněte na „Collection“ v nabídce pro více podrobností.

It is a place for various events related to Korea as well. Click “News” in the menu to check recent activities.

Je to také místo pro různé akce související s Koreou. Klikněte na „News“ v nabídce pro nedávné aktivity.


Koreacorner.upol.cz